Privacy en beleid

Privacy Reglement

Snellink-TC hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Als bedrijfsmaatschappelijk werker wordt er gewerkt binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

a) Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Snellink-TC verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Snellink-TC is ermee bekend deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

b) Doel
Snellink-TC zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

c) Bewaartermijn
Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot twee kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Snellink-TC vernietigd.

d) Verstrekking aan derden
Snellink-TC behandelt alle informatie over individuele cliƫnten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt.

e) Toegankelijkheid van klantgegevens
Snellink-TC bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift als digitaal. Snellink-TC neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

f) Bescherming privacy klant
Snellink-TC informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

g) Rechten klanten
Snellink-TC informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. Snellink-TC maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonlijke dossier.

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Snellink-TC. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Snellink-TC. U dient zich ervan bewust te zijn dat Snellink-TC niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

BMW Voor Elkaar BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Snellink-TC. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Mobiel 06 15543695
Mail info@snellink-tc.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de mail info@snellink-tc.nl of 06 15543695.