Hulp op afstand

Angst- of stressklachten, somberheid neemt toe sinds de komst van het coronavirus. De manier waarop wij als mensen op dit moment uitgedaagd worden, ook psychisch, is ongekend. Hulp op afstand is van vitaal belang!

Profiel Dorine:

  • Trauma begeleiding
  • Herstelcoaching
  • Bedrijfscoaching
  • Medisch en revalidatie maatschappelijkwerk

Sommige medewerkers missen de sociale steun die het werk hen normaalgesproken biedt. Werk geeft ons houvast!
Het wegvallen van structuur en dagelijkse routine, financieel verlies, toenemende verveling, verwarrende informatie over wat wel en niet te doen, hebben een negatief effect op de gezondheid. Dorine biedt een professioneel luisterend oor.

Aanbod
Dorine luistert, geeft aandacht en adviseert medewerkers via telefoon of beeldbellen. Dit kan een eenmalig consult zijn of een afgesproken traject bestaande uit meerdere gesprekken.

Aanpak
Het is wenselijk snel te starten met een gesprek. Een negatieve spiraal kan zo worden voorkomen. Hoe sneller een gesprek wordt gestart, hoe sneller mensen zich kunnen herpakken. Hierdoor ontstaat er meer rust en kan uitval van medewerkers voorkomen worden.

Werkwijze
U kunt medewerkers aanmelden van wie u denkt, dat zij dit goed kunnen gebruiken.
Na uw aanmelding wordt er contact opgenomen met uw medewerker. Er vindt in principe dezelfde dag nog een telefoongesprek plaats van een half uur. Naast het luisteren, wordt er ook een spiegel voorgehouden en waar mogelijk worden er praktische adviezen gegeven.
Mocht blijken dat er meer nodig is, dan ontvangt u als werkgever een advies voor een vervolgaanbod.

Vergoeding
De kosten van “hulp op afstand” bedraagt € 55,– excl. BTW per 30 minuten.

Contact
Hulpverlening op afstand nodig of eerst even kennismaken? Neem dan contact op met Dorine.
06 15 54 36 95
d.snellink@snellink-tc.nl