Herstelcoach

Wanneer iemand letsel oploopt heeft dat een groot effect op het leven. Door problemen met de gezondheid, de relatie, financiën of andere zaken kunnen emoties schommelen. Dat kan zo heftig zijn dat iemand niet meer weet hoe hij of zij daar uit moet komen. Niets is meer zoals het was. Dat besef, plus de vele hulpverleners en partijen die bij letselschade betrokken zijn, maken dat er veel onrust ontstaat bij het slachtoffer. Deze onrust heeft een negatief effect op het herstel. Een herstelcoach buigt dit negatieve effect om.

Bouwen aan herstel
Dorine heeft jarenlange ervaring als coach van letselslachtoffers. Zij begeleid slachtoffers op een efficiënte en doortastende manier. Onder meer door hen te laten merken, inzien en ervaren wat er gaande is. Slachtoffers krijgen weer grip op zichzelf en de situatie. De gebeurtenis en de gevolgen krijgen een plek. Hierdoor ontstaat er rust en komt er ruimte voor herstel.

Aanpak
De aanpak van Dorine is gericht op erkenning, inzicht en acceptatie. Het doel is de klant weer in zijn kracht te zetten. Door middel van oefeningen komt de klant weer in contact met zichzelf. Weg uit het hoofd, weg van piekeren en zorgen. Door de beperkingen te accepteren en te focussen op vermogens en mogelijkheden leert de klant weer zelf de regie te nemen en het leven te herpakken. Vanzelfsprekend worden ook de naasten in het traject betrokken.

Crisisfase
In een letselschadetraject is het wenselijk snel te starten met herstelcoaching. Een negatieve spiraal kan zo worden voorkomen. Hoe sneller een coachingstraject wordt gestart, hoe korter het ziektetraject. En dat is winst voor alle partijen.

Werkwijze
Voordat wordt gestart met een coachingstraject vindt er een intakegesprek en een analyse plaats. Aan de hand daarvan wordt een voorstel gedaan voor wat betreft aanpak en aantal vervolgsessies. De sessies vinden plaats op locatie bij de klant of op een nader te bepalen plek. Het traject wordt afgerond met een eindrapportage.

Vergoeding
De kosten voor een herstelcoachingstraject worden veelal betaald door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij of door een werkgever. In andere gevallen maakt Snellink TC graag een passend voorstel.

Contact
Herstelcoach nodig? Neem dan contact met Dorine op voor een intake en start met het bouwen aan herstel.
Telefoon:  06 15 54 36 95
E-mail:      d.snellink@snellink-tc.nl

Dorine wordt als herstelcoach ingeschakeld door zowel letselschadeadvocaten, verzekeraars, arbeidsdeskundigenen en door slachtoffers zelf.