Supervisie

Leren vanuit ervaring
Uw mensen blijvend inspireren om te werken aan hun beroepsontwikkeling? Met supervisie kiest u voor een duurzame manier om dit proces op gang te houden. Gebruik maken van de kracht van de groep. Elkaar stimuleren, bevragen, activeren in het individuele ontwikkelingsproces. Leren vanuit opgedane ervaringen, waarbij niet het probleem centraal staat, maar de manier waarop iemand ermee omgaat. Dat is wat Dorine voor ogen heeft in een supervisietraject.

Leerthema’s
Dorine begeleidt supervisanten in een kleine groep en gaat met hen aan het werk aan de hand van zelfgekozen leerthema’s. Voorbeelden hiervan zijn: zelfbeeld, balans tussen werk en privé, omgaan met stress, motivatie en samenwerken.

Begeleide intervisie
Een effectieve manier om uw mensen op weg te helpen om zelfstandig knelpunten in de werksituatie aan te pakken is begeleide intervisie. Net als bij supervisie  ligt de nadruk op het verkrijgen en vergroten van inzicht. Daarnaast is begeleide intervisie een effectieve manier om samenwerkingsverbanden te stimuleren en het zelfoplossend vermogen te vergroten.

Dorine ondersteunt bij de start van de intervisie, stimuleert de communicatieve vaardigheden van de deelnemers onderling, zodat uw medewerkers in de toekomst zelfstandig verder kunnen.