Coaching

Coaching

Bij coaching gaat het om patronen doorbreken, om andere manieren van kijken ontdekken en met nieuwe energie weer in beweging komen. Of het nu om een ervaren medewerker gaat die niet lekker meer in het team ligt, of een jonge kracht die zich nog onvoldoende bewust is van zijn kwaliteiten. Dorine gaat met u en de medewerker in… Continue reading →

lees meer

Supervisie

Uw mensen blijvend inspireren om te werken aan hun beroepsontwikkeling? Met supervisie kiest u voor een duurzame manier om dit proces op gang te houden. Gebruik maken van de kracht van de groep. Elkaar stimuleren, bevragen, activeren in het individuele ontwikkelingsproces. Leren vanuit opgedane ervaringen,¬†waarbij niet het probleem centraal staat… Continue reading →

lees meer

Training

Veranderingen in uw bedrijf die weerstand veroorzaken? Uw mensen actiever betrekken bij beleidszaken? Of gewoon een frisse wind door de organisatie? Schakel dan Dorine in om te zorgen voor blijvende verandering… Continue reading →

lees meer

Wanneer Snellink-TC inschakelen

Iedereen kan keuzes maken. Maar wie herkent niet die momenten van stilstand, of in een kringetje blijven ronddraaien. Dorine Snellink richt zich op mensen die geen acute problemen ervaren, maar toch niet tevreden zijn over hun huidige… Continue reading →

lees meer

Werkwijze van Snellink-TC

Tijdens een eerste gesprek, dat bij voorkeur plaatsvindt in de werkomgeving, onderzoekt Dorine samen met u, of de contactpersoon uit de organisatie, wat de vraag, de wens en de verwachtingen zijn. Aan de hand van dit gesprek bekijkt Dorine welk traject het beste op uw vraag aansluit. Transparantie is van groot belang, daarom is er openheid in gesprekken, zowel met … Continue reading →

lees meer